Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Jitka Klett Fashion Design s.r.o,
IČO: 048 92 046, DIČ: CZ04892046, se sídlem Haštalská 791/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 255203,
e-mail: store@jitkaklett.com, tel: +420 605 186 521 

I

Všeobecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů.
 2. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky učiněné prostřednictvím webových stránek prodávajícího www.jkklett.com, www.jkklett.cz, webových stránek ve verzi pro mobilní zařízení a mobilní aplikace, nebo po telefonu.
 3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na zákazníky, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona (dále jen „kupující“) a nevztahují se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 4. Objednáním zboží (uzavřením kupní smlouvy) vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami a potvrzujete, že jste s nimi řádně seznámen.
 5. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky upravovat bez předchozího upozornění. Na Vaši objednávku se vztahuje vždy ta verze obchodních podmínek, která je zveřejněna na webu www.jkklett.com, www.jkklett.cz v době odeslání/potvrzení příslušné objednávky.

 

II

Objednání zboží

 1. Zařazení jakýchkoli výrobků nebo služeb na www.jkklett.com, www.jkklett.cz v určitou dobu neznamená ani nezaručuje, že tyto výrobky nebo služby budou k dispozici. Vyhrazujeme si právo jakýkoliv výrobek kdykoliv stáhnout.
 2. Odesláním objednávky přes www.jkklett.com, www.jkklett.cz je uzavřena kupní smlouva. Odeslání objednávky přes www.jkklett.com, www.jkklett.cz je bezplatné.
 3. Po odeslání objednávky obdržíte potvrzení na e-mailovou adresu uvedenou při objednání.
 4. Pokud z nějakého důvodu nebudeme schopni danou objednávku vyřídit, budeme Vás neprodleně informovat e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při objednání, popř. Vás budeme dle své volby kontaktovat telefonicky, pokud jste při objednání uvedl(a) svůj telefon. Pokud již byla zaplacena kupní cena, bude příslušná částka vrácena na účet, z kterého byla poukázána.

III

Ceny a poštovné

 1. Ceny uvedené na www.jkklett.com, www.jkklett.cz jsou včetně aktuální sazby DPH.
 2. Ceny v prodejnách a na internetu se mohou lišit.
 3. Ceny nezahrnují poštovné; dopravu hradí kupující. .

 

IV

Způsoby platby

 1. Kreditní nebo debetní karta: Údaje o platbě můžete zadat při zadávání objednávky s použitím platné kreditní nebo debetní karty (Visa nebo MasterCard). Příslušná částka bude okamžitě na Vaší kartě zablokována, ale nebude stržena, dokud nebude zboží odesláno. Vyhrazujeme si právo ověřit platnost kreditní nebo debetní karty, její kreditní postavení ve vztahu k hodnotě objednávky, a zda jsou údaje o adrese kupujícího správné. V závislosti na výsledku těchto kontrol můžeme objednávku odmítnout.
 2. Dobírka: Můžete si zvolit možnost zaplatit na dobírku při převzetí zboží zasílaného zásilkovou službou GLS nebo Zásilkovna. Poplatek za dobírku hradí kupující.
 3. Hotově: Zboží můžete zaplatit i hotově při převzetí zboží v obchodě nebo studiu prodávajícího, které zvolíte při objednání.
 4. V e-mailu s potvrzením odeslání objednaného zboží obdržíte příslušný daňový doklad.

 

V

Dodání

 1. Po odeslání/potvrzení objednávky obdržíte e-mailem na e-mailovou adresu, kterou uvedl(a) při objednání, potvrzení s předpokládanými podrobnostmi o dodání.
 2. Snažíme se odesílat objednávky v nejrychlejším možném čase a v pořadí, ve kterém jsou přijaty. Cílem je odeslat zboží do 2 až 4 pracovních dnů po potvrzení objednávky. I když se snažíme dodávat ve výše uvedené lhůtě, doručení může trvat déle z důvodu neočekávaných událostí nebo z důvodů na straně přepravní služby.
 3. V případě, že by doba odeslání přesáhla 30 dnů, můžete svou objednávku zrušit.
 4. Pokud si objednané zboží nepřevezmete, jsme oprávněni po Vás požadovat účelně vynaložené náklady, zejména pak cenu přepravní služby. V případě platby předem Vám tyto náklady strhneme ze zaplacené částky a zbylou částku poukáže zpět na Váš účet.

 

VI

Vrácení zboží

 1. Máte právo odstoupit od koupě do 30 dnů, a to bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení začíná dnem doručení posledního zboží z objednávky.
 2. Zboží můžete vrátit, pokud nebylo použito nebo nošeno a je opatřeno visačkami. Nesete odpovědnost za jakékoli snížení hodnoty zboží vyplývající z nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nezbytný s ohledem na obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkcí.
 3. Pro vrácení zboží prosím vyplňte formulář

  Reklamační_formulář

  a odešlete na adresu – opište adresu i s naším ID obchodu (bez něj nám nebude balík doručen):

  pro Českou republiku:

  Zásilkovna.cz
  ID e-shopu 95265618
  U Arborky 696
  190 15 Praha – Satalice

Pro Slovenskou republiku: Reklamačný_formulár

 1.  

  Zásielkovňa.sk
  ID e-shopu 95265618
  Kopčianska 82/A
  851 01 Bratislava

  Pro ostatní země napište na email: office@jitkaklett.com a my Vám zašleme zpětnou adresu přímo pro Vaši zemi

VII

Práva z vadného plnění

 1. V případě, že je dodáno vadné zboží, uplatněte prosím práva z vadného plnění, včetně škody vzniklé při přepravě, bez prodlení pomocí dodaného předtištěného formuláře k vrácení.
 2. Na zboží poskytujeme záruku na jakost v délce dvou let od převzetí zboží. V případě vady zboží, můžete požadovat dle vlastní volby:
  • odstranění vady, nebo
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • není-li to povaze vady neúměrné, můžete požadovat dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 1. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
  Zvolené právo z dodání vadné věci nám musíte sdělit společně s oznámením vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Vaši volbu můžete změnit, pouze pokud jste zvolil/a opravu vady, ale vada se ukázala být neodstranitelná. Pokud nám svoji volbu nesdělíte, jak je výše uvedeno, zvolíme způsob vyřízení oprávněné reklamace za Vás.
 2. O reklamaci rozhodneme nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, co obdržíme vadné zboží, případně Vás budeme v této lhůtě informovat o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena nejpozději ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění.

 

VIII

Barvy a rozměry

 1. Vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, aby se vlastnosti našich výrobků včetně složení a barev zobrazovaly co nejpřesněji. Barva, kterou vidíte, závisí zejména na vašem počítačovém vybavení, a tak nemůžeme zaručit, že váš počítač zobrazí takové barvy přesně.
 2. Rozměry zboží uvedené na stránkách jsou pouze přibližnou hodnotou a slouží jako pomůcka pro lepší pochopení modelu nebo střihu určitého výrobku, ale nejsou jistou zárukou skutečných rozměrů zboží, které obdržíte. Konečné rozměry zboží se mohou lišit v závislosti na materiálu použitém při jeho výrobě.

 

IX

Vlastnická práva

 1. Všechna práva duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky a autorská práva, ke zboží a obsahu www.jkklett.com, www.jkklett.cz zůstávají ve vlastnictví paní Jitky Klett. Jakékoliv užití, včetně kopírování nebo ukládání takového obsahu jako celku nebo jeho části, jiné než pro vaše osobní, nekomerční použití, je bez souhlasu paní Jitky Klett zakázáno.

 

 

X

Postoupení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo postoupit nebo dát do zástavy třetím stranám jakékoli nárok/y na platby, které vznikly v souvislosti s dodáním zboží.

 

XI

Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 2. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.
 3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne: 1.10.2019

 

Zpět do obchodu