Reklamační protokol

 

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

(ke stažení zde FORMULÁŘ PRO REKLAMACI)

Adresát:  Společnosti Jitka Klett Fashion Design s.r.o, Haštalská 791/9, Staré Město,

                 110 00 Praha 1  IČO: 048 92 046

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

Zpět do obchodu